Müslüman Müslümanın kardeşidir
Abdullah Yıldız

Abdullah Yıldız

Müslüman Müslümanın kardeşidir

21 Şubat 2018 - 11:31

Müslümanların Müslüman kardeşleriyle ilişkilerinin ciddi anlamda zedelendiği, hatta kardeşlik ve dostluk ilişkilerinin düşmanlık ve nefrete dönüştüğü bir süreçte, Mümin/Müslüman kardeşliğini tahkim etmeye yönelik bazı âyet-i kerimeleri ve hadis-i şerifleri tekrar hatırlamalı ve hatırlatmalıyız:

“Şüphesiz ki, Müminler ancak kardeştirler; öyleyse, kardeşlerinizin arasını düzeltin…” (Hucurât, 10)

“Ey Müminler! Bir topluluk diğer bir topluluğu alaya almasın; belki de onlar kendilerinden daha hayırlıdırlar… Birbirinizi ayıplayıp-karalamayın; birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın…” (Hucurât, 11)

“Ey iman edenler! Birbiriniz hakkında zanda bulunmaktan kaçının; zira zannın bazısı günahtır. Birbirinizin gizli yönlerini araştırmayın ve kiminiz kiminizi arkasından çekiştirmesin…” (Hucurât, 12)

“Ey iman edenler! İyilik ve takvada yardımlaşın; günah ve düşmanlıkta yardımlaşmayın.”(Maide, 2)

“Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin velileri(dostları, destekçileri)dir; iyiyi emrederler, kötülükten sakındırırlar, namazı kılarlar, zekât verirler, Allah’a ve elçisine itaat ederler…” (Tevbe, 71)

“Müminler… kâfirlere karşı kararlı ve tavizsiz; ama birbirlerine karşı merhametlidirler…” (Fetih, 29)

“Ey Müminler! Müminleri bırakıp da kâfirleri dost edinmeyin.” (Nisâ, 144) “Müminler, Müminleri bırakıp kâfirleri dost edinmesinler. Kim bunu yaparsa Allah ile hiç bir dostluğu kalmaz.”(Âl-i İmran, 28)

Bir kısmı “Müslüman Müslümanın kardeşidir” diye başlayan bazı hadislerde de şöyle buyurulur:

Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu tehlikede yalnız bırakmaz. Kim, kardeşinin ihtiyacını görürse Allah da onun ihtiyacını görür. Kim bir Müslümanı bir sıkıntıdan kurtarırsa, Allah da o sebeple onu Kıyamet gününün sıkıntısından kurtarır. Kim bir Müslümanı(n ayıbını) örterse, Allah da kıyamet günü onu(n ayıbını) örter.” (Ebu Davud, Edeb 46; Müslim, Birr 58)

Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona hıyanet etmezyalan söylemez ve yardımı terk etmez. Her Müslümanın, diğer Müslümana ırzı, malı ve kanı haramdır. (Kalbini işaret ederek) Takvâ buradadır. Bir kimseye şer olarak Müslüman kardeşini hor ve hakir görmesi yeter.” (Tirmizî, Birr 18)

Zandan sakının; çünkü zan, yalanın ta kendisidir. Birbirinizin konuştuğuna kulak kabartmayın; birbirinizin özel hâllerini araştırmayın. Birbirinizle üstünlük yarışına girmeyin. Birbirinize hasetetmeyinkinbeslemeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah’ın kulları! Kardeşolun! (Müslim, Birr 28)

“Müminler birbirlerini sevmekte, acımakta ve korumakta bir vücuda benzerler. Bedenin bir organı hastalandığında diğer organlar bu sebeple uykusuzluk ve ateşli hastalığa tutulurlar.” (Buharî, Edeb 27)

Mümin mümine karşı birbirine kenetlenmiş binalar gibidir.” (Buhari, Salât 88; Müslim, Birr 65)

“Canım elinde olan Allah’a yemin ederim ki, sizler iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Yaptığınız takdirde birbirinizi seveceğiniz bir şey söyleyeyim mi? Aranızda selâmı yayınız!”(Müslim, Îmân 93-94; Tirmizî, Et’ime 45; İbn Mâce, Mukaddime 9)

“Kendisi için istediğini (Mümin) kardeşi için istemeyen gerçek iman etmiş olmaz.” (Buhârî, Îmân 7) 

Bizi aldatan bizden değildir.” (Müslim, Îmân 164)

“Mümin kardeşinin derdiyle dertlenmeyen bizden değildir…” (Buhârî, Îmân 42)

“Kardeşinin uğradığı felâketi sevinçle karşılama! Allah onu rahmetiyle o felâketten kurtarır da seni derde uğratır. “ (Tirmizî, Kıyâmet 54)

“Din kardeşinin yüzüne gülümsemen sadakadır.” (Tirmizî, Birr 3) “Din kardeşini güler yüzle karşılamak gibi (doğal) bir iyiliği bile sakın küçük görme!” (Müslim, Birr 144)

Yazımızı, Kur’ân’da müminlerin mümin kardeşleri için yapması emredilen şu duaile son verelim: “Ey Rabbimiz! Bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde müminlere karşı hiçbir kin bırakma! Ey Rabbimiz! Şüphesiz sen çok esirgeyicisin, çok merhametlisin.” (Haşr, 10)

Âyet ve hadislerde yer alan Müslüman kardeşliğini belirleyici bu ilkeleri ayakta tutmaya, tahkim etmeye ve -bir hayli zedelenmiş ve hırpalanmış olsa da- yeniden inşa etmeye çalışanlara selâm olsun.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..

Son Yazılar